test paměti a mentální výkonnosti online

V Olomouci a v Praze po vás budou chtít seznam přečtených knížek. Ten by měl mít určitou formální úroveň.

Dejte tomu nadpis – třeba SEZNAM PŘEČTENÉ LITERATURY

Pod tím může a nemusí být podnadpis – třeba Pro přijímací řízení ke studiu psychologie

Pod tím nebo pak na konci jméno, cosi jako – Zpracoval Nervák Zkouškový

Pak pár mezer a abecední seznam. Jak knížky zapsat, to se podívejte třeba do seznamu doporučené literatury na stránkách té které katedry. Nejčastěji se to píše takhle:

Rogers, C.: Způsob bytí. Portál, Praha 1998.

Tedy: Příjmení čárka iniciála/y křestního jména tečka dvojtečka mezera název knihy tečka mezera nakladatel čárka mezera místo vydání mezera rok tečka.

Pod tím místo a datum – V Psychopatologii 12.12.2022

Podpis může být a nemusí (hlavně nepředvádějte deseticentimetrové „sebevědomé“ tahy ani slabé a milimetrové blechy)

Papír – obyčejný bílý, přiměřeně zaplněný, čistý, nezmačkaný. Vezměte si jednu kopii i pro sebe, budete se mít čeho držet a do čeho v případě potřeby „učeně“ koukat.

Tipy užitečné:

V sociální psychologii se budete učit, že žádný člověk není imunní vůči komplimentům. Můžete toho využít – podívejte se na seznam vyučujících na jednotlivých katedrách a mějte na seznamu literatury aspoň jednu – dvě knížky od někoho „domácího“.

Třeba A. Plháková z Olomoucké psychologie napsala dvě knížky – obecnou psychologii a dějiny psychologie. Dobře se čtou a jsou v nich informace, které stejně budete potřebovat. Dále I. Sobotková napsala celkem hubenou knížku o psychologii rodiny. Pak už jsou to spíš skripta a obtížně zkousnutelné věci typu publikace o hodnotách od P. Cakirpaloglu.

Na pražské psychologii si pohlídejte jména: I. Gillernová, která napsala také sympaticky hubenou knížku o psychologii, L. Šulová, která se zajímá o vývojovou psychologii a J. Hoskovec se širokým záběrem.

Často doporučovaný M. Nakonečný je z jihočeské fakulty – ke čtení jeho knih potřebujete značnou čtenářskou vyspělost a slovník cizích slov. Jsou to knihy důkladné, ale jak husté křoví. Pokud nejste géniové a máte rádi své sebevědomí, určitě s těmito knížkami nezačínejte, zařaďte je případně později.

Na beletrii raději zapomeňte, šetřete i s návody populární psychologie (Jak být takový, Jak přestat s tímhle, Jak začít s tamtím) a uvádějte pouze odbornou literaturu. Počet knih, který bude vypadat dobře a uvěřitelně, je dvacet až třicet.  Na seznam dejte jen ty knížky, o kterých jste schopní něco říct.

PhDr. Michaela Peterková
www.psyx.cz

Online kurzy základů psychologie:

online kurzy základů psychologie