online kurzy základů psychologie

Všechny školy uvádějí spoustu literatury a nikdo nepředpokládá, že to přečtete všechno. Některé věci se vyloženě překrývají. Vyberte si jedny základy psychologie, jednu vývojovou psychologii, jednu sociální psychologii a případně jednu biologii.
Pak si přečtěte několik publikací, které vás skutečně zajímají – v Olomouci a Praze budete potřebovat jejich seznam k ústním přijímačkám.

Tučně jsou zde označeny knížky, které dle mého názoru pokryjí oblast psychologie po stránce vědomostí a současně se dobře čtou. Berte to ale jen jako vyjádření názoru a rozhodněte se podle sebe.

Atkinsonová, R.L. a kol.: Psychologie. Praha, Portál, 2003.
Hartl, J., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Portál, Praha 2004.
Hill, G.: Moderní psychologie. Portál, Praha 2004.
Kern, H. a kol.: Přehled psychologie. Portál, Praha 1999.
Vágnerová, M.: Úvod do psychologie. Praha, Karolinum 1997 .
Hunt, M.: Dějiny psychologie. Praha, Portál, 2000.
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 1998.
Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Praha, Academia 2003.
Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Academia 1993.
Cumminsová, D. D.: Záhady experimentální psychologie. Praha, Portál 1998.
Langmeier, J., Krejčířová, D. Vývojová psychologie. Praha, Grada, 1998.
Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 1997.
Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998.

Šmarda, J.: Biologie pro psychology a pedagogy. Praha, Portál, 2004.
Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha, 2003.
Novotný, I., Hruška, M. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 1999.
Nečásek, J.: Genetika. Praha, Scientia 1994.
Jelínek, J.: Biologie člověka a úvod do obecné genetiky. Olomouc, FIN 1994.
Dostál, P., Řeháček, Z., Ducháč, V.: Kapitoly z obecné biologie. Praha, SPN 1994.

(převzato z webu phil.muni.cz)

inteligentní test osobnosti