Jednooborovou psychologii v ČR můžete studovat na čtyřech místech popsaných níže. Informace o jednotlivých školách jsou řazeny abecedně podle názvů měst.

Jednooborová psychologie je ta „pravá“, pak je ještě dvouoborová, kde se psychologie studuje společně s jiným oborem, např. pedagogickým oborem, sociologií nebo antropologií aj. Obojí má své výhody a nevýhody. Tento web poskytuje informace o studiu jednooborové psychologie.

 

Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta, Psychologický ústav

Tady vás u přijímaček čeká písemný test studijních předpokladů (logické úlohy, trochu přehledu, info zde) a otázky z psychologie a biologie (minulé testy najdete tady a tady).

Psychologický ústav nabízí přípravný kurz k přijímačkám v sedmi celodenních setkáních, která začínají už v lednu, takže myslet na přihlášení musíte s velkým předstihem (info o kurzu zde).

.

Doporučujeme:

RogersCarl R. Rogers

Být sám sebou

Aby mohl člověk žít svobodně, aby mohl být sám sebou, potřebuje prožít vztah, který je sám o sobě lékem a pomocí. Na příkladech z vlastní praxe představuje Carl Rogers koncept léčebného vztahu, který staví na autenticitě, empatickém naslouchání a bezpodmínečné akceptaci klienta.
Aby byl terapeut schopen takový vztah s klientem navázat, je třeba, aby se nejprve obrátil sám k sobě, stavěl na vlastní schopnosti zachycovat své pravé já, autenticky prožívat, myslet a reagovat. V sérii přednášek z konferencí a univerzit zasvěcuje autor čtenáře do procesu, kterým se takový vztah utváří a rozvíjí, a naznačuje jeho směřování. Terapeutický vztah s uvedenými rysy dává klientovi příležitost „stát se sám sebou“, přijmout všechny své emoce a myšlenky za své a v chaosu, ve kterém se vyjevují, hledat a nacházet své pravé já. Rozvíjet takový vztah není podle autora žádoucí a prospěšné jen v kontextu terapie, ale i v rodinných vztazích, mezi přáteli a spolupracovníky.
.

A ještě jednou Masarykova univerzita v Brně

tentokrát Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie

Přijímačky se tady dělají pomocí SCIO testů – takže nepotřebujete znalosti z psychologie. Stačí si u SCIA zjistit, kde a kdy provádějí Národní srovnávací zkoušky, udělat test ze společenských věd a obecných studijních předpoklad, dát SCIU souhlas, aby vaše výsledky předala škole, a je to (info tady a tady).

.

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Tady píšete test studijních předpokladů a test z psychologie; pár otázek je i z filozofie a biologie. Na webu katedra uvádí, že stačí učivo v rozsahu střední školy, ale nespoléhala bych na to. Pro postup k ústním zkouškám je potřeba toho umět mnohem víc. Minulé testy (našla jsem tam ale jen testy studijních předpokladů) najdete zde.

U ústních zkoušek si zkoušející prohlédnou váš seznam přečtené literatury z oblasti psychologie. Zkoumají vaši osobnost, motivaci a také vědomosti. Zde se podívejte na okruhy témat. Kdybyste to měli všechno umět, tak do bakalářského programu ani nemusíte nastupovat, protože tohle všechno se tam učí. Takže ty okruhy berte s rezervou a naučte se základy.

Katedra pořádá přípravný kurz, který obnáší 3 celodenní přednášky zhruba dva měsíce před přijímacími zkouškami. Aktuální informace najdete na stránkách katedry

.

Doporučujeme:

1-lekarske-muzy (143x220)Asti Hustvedt

Lékařské múzy

Jedním z pozoruhodných center pařížského vědeckého a kulturního života druhé poloviny 19. století byla psychiatrická nemocnice Le Salpetriere, která se díky působení svého ředitele, psychiatra Jeana-Martin Charcota, stala místem, které vyhledávali lékaři, vědci, filozofové, spisovatelé a básníci, malíři a fotografové, ale i dramatici, herci a bohémové. Nemocnice se stala samostatným městem ve městě, kde se léčili psychicky nemocní, především ženy-hysterky, a kde se v rámci veřejných představení utvářely v přímém přenosu dějiny psychiatrie a psychologie. Kniha je fascinující koláží z dějin psychiatrie, psychologie a lékařské každodennosti, stejně jako sondou do života Paříže přelomu 19. a 20. století. Pojednává o době, kdy se ještě pevně nevyhranily rozdíly mezi vědou a šarlatánstvím, exaktností a poezií.
.

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Tady jsou přijímačky obzvlášť důkladné a dlouhé. V prvním kole vás čekají zhruba dvě hodiny vyplňování testů a psaní. Testová část obsahuje otázky z psychologie a pak máte na výběr buď test z biologie nebo společenských věd. Následuje cosi jako IQ test (logické úlohy) a pak psaní eseje. Před testy do sebe hoďte nějaké rychlé cukry, abyste ty desítky minut intenzivní mozkové práce zvládli. Pozor na to, že test studijních předpokladů (IQ test) může následovat až po vědomostních testech, takže člověk je už poněkud použitý a přitom to nejnáročnější má teprve před sebou.

Šťastlivci projdou do druhého, ústního kola – případně do druhých kol. Popovídáte si s komisí, která ohodnotí vaši motivaci a zájem a případně znalost cizího jazyka. Tahle komis vás buď pošle domů (tím jste skončili) nebo nahoru. Tam vás čeká koukání na video a následný zápis. Pak jdete na rozhovor s vrcholnými členy katedry, kteří prozkoumají, co jste zplodili o videu, co jste z psychologie přečetli a jestli je vaše osobnost způsobilá a ti pak definitivně rozhodnou, zda jste uspěli.

Informace: přijímačky, ukázkové testy tady a tady.

Katedra nabízí přípravný kurz, který probíhá v rámci osmi setkání (podrobnosti zde).

PhDr. Michaela Peterková
www.psyx.cz

Online kurzy základů psychologie:

online kurzy základů psychologie