online testy osobnosti

Bakálářský obor je tříletý, na konci dostanete titul Bc. Většina lidí pak pokračuje v navazujícím magisterském studiu (tam se také většinou dělají přijímačky), po němž následuje plnohodnotný akademický titul Mgr. Někde se otevírá jen magisterský obor, což znamená, že tam není ten bakalářský mezistupeň a za pět let získáváte rovnou Mgr.

Aby to před vaším jménem lépe vypadalo, můžete si pomocí písemné práce a ústní zkoušky vylepšit Mgr. na PhDr.

Pokud chcete navíc PhD. za jméno, budete studovat denní nebo dálkové doktorandské studium a u toho bádat, učit a skládat semtam nějakou zkoušku.

Když budete hodně psát a publikovat, můžete se ucházet o doc. a pak i prof. To se týká lidí, kteří učí na univerzitě a výzkumně se zajímají o určitý obor.

Studium psychologie není náročné. Jak je těžké se na psychologii dostat, tak je snadné ji vystudovat. Tím je myšleno, že komu se pak už nechce učit, projde. Kdo to myslí vážně, dá mu to hodně práce, jako všude jinde.

Úroveň výuky psychologie velmi kolísá předmět od předmětu. Přece jen v tomto oboru jsou velkým plusem profesní a osobní zkušenosti. Pokud předmět učí student doktorandského studia (což často učí), tak tyto zkušenosti nemá a náměty pro výuku čerpá zprostředkovaně z knih. Jsou výjimky, nicméně toto je obvyklý scénář. Naopak přednášky vedené člověkem se zkušenostmi jsou požitkem.

Pro praxi se toho ve škole moc nedozvíte – jak jednat s klientem, jak zvládat různé komunikační situace… Na to je dobré sehnat si v průběhu studia nějakou praxi (ty několikadenní praxe během studia nestačí a občas se ani neuskuteční).

Studium psychologie je přes všechny uvedené nedostatky spíše pohodové. Vyučující bývají přátelští, literatury ke studiu je nepřeberné množství.

Kterou školu zvolit? Nejprestižnější razítko budete mít z Prahy (i když nemáte-li ambice uplatnit se v cizině, tady se vás na to asi nikdo ptát nebude), za mezilidskou pohodou miřte do Olomouce. O Brně v tomto ohledu žádné zprávy.

PhDr. Michaela Peterková
www.psyx.cz

Online kurzy základů psychologie:

online kurzy základů psychologie